Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz hakkında bilgilendirme

Özel Güvenlik ve Koruma

Silahlı, Silahsız

Azelya Güvenlik olarak amacımız görev yapılan alanın birinci derecede güvenliğini sağlamak. Kaliteli hizmet anlayışımız ile çözüm odaklı çalışarak karşılıklı memnuniyeti esas olarak kabul etmekteyiz.

İnsan hakları konusuna özellikle duyarlı olarak, personelimizin haklarını gözetmekteyiz. Personelimiz ise Azelya Grup ailesine katılmış olmanın verdiği memnuniyetle, görevlendirdiğimiz projelerde kendini ve bizi en iyi derecede temsil etmektedir.

Çalışma arkadaşımız, görevi sırasında görevlendirilmiş olan kurumu temsil ederken; kılık-kıyafet yönetmeliğine uyacak, güler yüzlü, anlayışlı, yeniliğe açık ve verilen görevlerini eksiksiz yerine getirebilecek kapasitede olacak şekilde seçilecektir. Personelimiz aidiyet duygusu ile görev aldığı projede görevini en iyi şekilde yerine getirecektir.


İşgüçü Temini ve Bordrolama


Gerçek veya tüzel kişiler, faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak ihtiyaç duydukları işgücünü, kendilerine hizmet akdi ile bağlı ücretli statüsünde personel çalıştırarak temin etmek yerine, alt işverenlerden veya bu alanda ya da başka alanlarda faaliyette bulunan diğer kişi, kurum, kuruluş veya organizasyonlardan temin etmektedirler.

Bu kapsamda, kısmi tevkifat uygulanacak işlemler arasında gösterilen “işgücü temin hizmeti” alımlarında, hizmeti alan tarafın, işlem bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin 9/10'unu hizmet aldığı kurum ya da gerçek kişiye ödemeyip, sorumlu sıfatıyla tevkifata tabi tutarak 2 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile beyan etmesi gerekmektedir. Ayrıca mükellefe tevkif ettiği tutarı, 1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile indirim konusu yapabilme imkanı verilmiştir.

 • Housekeeping Personeli
 • Bahçıvan
 • Şoför
 • Evde Çocuk Bakım Personeli
 • Evde Hasta Bakım Personeli
 • Kazancı, asansör bakım personeli
 • Housekeeping Personeli
 • Bahçıvan
 • Şoför
 • Evde Çocuk Bakım Personeli
 • Evde Hasta Bakım Personeli
 • Kazancı, asansör bakım personeli

Azelya Temizlik Hizmetleri


Azelya Temizlik hizmetleri departmanımız, Kurumsal Temizlik, Ticaret Merkezleri, Alışveriş Merkezleri, Hastaneler, Belediyeler, Kamu kurumları gibi yüksek kapasiteli alanların tüm temizlik gereksinimlerinin tek elden karşılamaktadır. Ev temizliği, büro, küçük ofis temizliği, halı yıkama gibi temizlik alanları bu kategorinin dışında düşünülmesi gereken yerlerdir. Kurumunuzun temizlik, bina yönetimi, bahçe bakımı ve güvenlik gibi ihtiyaçlarına en optimum fiyatlarla cevap verebiliriz. Ayrıntılı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

 • Sizlere Kaliteli, Güler yüzlü, Donanımlı, Eğitimli Personelimizi Sunmak En Önemli Hizmetimizdir
 • Part-time, günlük, aylık ve yıllık görevlendirmeler yapmaktayız.
 • Çalışanların tüm özlük hakları bizim tarafımızdan sağlanmaktadır.
 • Sertifikası olan veya olmayan personelin gerekli eğitimleri bizim tarafımızdan yapılmaktadır.
 • “Önce Emniyet” prensibi gereği her türlü tedbirler tarafımızdan alınmaktadır.

 • Ofis Temizliği
 • İnşaat Sonrası Temizlik
 • Otel Temizliği
 • Ev/Villa Temizliği
 • Fabrika Temizliği
 • Okul/Hastane Temizliği
 • Bina Dış Cephe Temizliği
 • Cam Temizliği
 • Tüm Tesisler

Bahçe Bakımı ve Peyzaj


Peyzaj bir noktadan bakıldığında görüş çerçevesi içine girebilen doğal ve kültürel varlıkların bir arada meydana getirdikleri görünüştür. Dilimize Fransızca’dan yerleşmiştir. Böyle bakılınca, içinde yaşadığımız dünya, kaldırım taşından çocuk parkına, doğa yürüyüşü yaptığımız dere kenarına, bir müzenin bahçesindeki eserlerin yerleştirilişine, çok katlı bir binanın çevre düzenlemesine, evimizin bahçesi ve rengine kadar hissettiklerimizin gördüklerimize bir yansıması anlamına geliyor. Çevre düzenlemesi, peyzaj mimarlığının ilgi alanı içindedir. Ressamların yaptığı doğa görünümleri de peyzaj olarak adlandırılır.

Peyzaj sözcüğü, "manzara" ya da daha doğrusu "kır manzarası", "kır resmi" anlamında, Fransızca'dan alınan resim ve fotoğraf sanatına ait bir terimken, uygulama alanı zamanla genişleyerek, bir bahçeden çok büyük, birçok bahçeleri, yerleşim alanlarını, korulukları, kırsal alanları içine alacak kadar büyük doğa parçalarının düzenlenmesinden, kent planlama branşına kadar dayanmıştır.


 • Bahçe Tanzimi
 • Var Olan Bir Bahçenin Yeniden Düzenlenmesi
 • Periyodik Bahçe Bakımlarının Sağlanması
 • Sulama Sistemlerinin Yapımı ve İdamesi
 • Gölgelendirme Sistemleri Yapımı
 • Sundurma,Kamelya Yapımı

Bina Bakımı ve Onarım

Planlı, Plansız

İşletmedeki kurulu düzenin devamı için bakım ve onarım çok önemlidir. Planlı ve plansız olmak üzere iki çeşit bakım ve onarım vardır. Plansız bakım ve onarımda aniden çıkan arıza ve eksikler sonucu yapılan anlık bakım ve onarımdır. Bu yüzden onarım esnasındaki süre kaybı oldukça yüksektir. Bu yöntemle ortaya çıkan arızalar zamanla diğer teçhizatlar da zarar verebilmektedir. Bu yüzden zorunlu olmadıkça kullanılmayan bir yöntemdir. Diğer bir yöntem olan planlı bakım onarım ise kendi bünyesinde 3 bölümdedir.

Bunlar: Periyodik bakım (koruyucu bakım), kestirimci bakım (uyarıcı bakım) ve proaktif bakım (önleyici bakım) dır. Periyodik bakımda, önceden belirlenen bir zaman periyodunda parçalarının bakım ve onarımı yapılmaktadır. Kestirimci bakımda, araçlar durdurulmadan durumları hakkında veriler tespit edilerek zaman içerisindeki değişimleri incelenir. Proaktif bakımda ise, arızaların ortaya çıkmadan başlangıçta ortaya çıkmasının önlenmesi amacı vardır.

 • Bina İçlerinde Yapılacak Her Türlü Bakım ve Tadilat.
 • Bina Dış Cephelerinde ve Çatılarında İstenilen Onarım ve Yenileştirme İşleri.